Tự động xem lịch Outlook với Autopreview | Blog Điện máy Thành Đô

Tự động xem lịch Outlook với Autopreview

Khi bạn có cuộc hẹn có chứa các ghi chú và sử dụng kiểu xem chuẩn ngày / tuần / tháng, bạn sẽ không xem được các ghi chú về việc bổ nhiệm và quan điểm trong ngày, tuần.

Khi sử dụng Preview để xem ngày / tuần / tháng (được gọi là “Xem trước” trong Outlook 2010), bạn có thể thấy các ghi chú (lên đến 248 ký tự), là khoảng trống cho phép.

Để xem chi tiết, bạn có cần một phạm vi thời gian ngắn hơn – ví dụ, sử dụng phạm vi 15 phút thay vì 1 giờ, nếu không bạn sẽ chỉ nhìn thấy văn bản phù hợp trong giai đoạn của cuộc hẹn. Trong ảnh chụp màn hình này, cả hai cuộc hẹn có cùng một nội dung trong Ghi chú, nhưng việc bổ nhiệm chỉ có một giờ dài cho thấy ít hơn của văn bản.

Tự động xem lịch Outlook với Autopreview, Tin học văn phòng, Công nghệ thông tin, Tu dong xe lich trong Outlook, xem lich trong Outlook, Outlook, Autopreview, su dung Preview, cong nghe thong tin, tin hoc van phong, cach xem lich trong Outlook

Khi bạn sử dụng Preview, bạn có thể thấy một số lĩnh vực lưu ý trong một popup khi bạn di chuột qua. Xem Preview này được giới hạn trong 248 ký tự đầu tiên trong lĩnh vực được bạn Note lại.

Tự động xem lịch Outlook với Autopreview, Tin học văn phòng, Công nghệ thông tin, Tu dong xe lich trong Outlook, xem lich trong Outlook, Outlook, Autopreview, su dung Preview, cong nghe thong tin, tin hoc van phong, cach xem lich trong Outlook

Nếu bạn muốn đọc các ghi chú đầy đủ mà không cần mở một cuộc hẹn, sử dụng Reading Panel.

Tự động xem lịch Outlook với Autopreview, Tin học văn phòng, Công nghệ thông tin, Tu dong xe lich trong Outlook, xem lich trong Outlook, Outlook, Autopreview, su dung Preview, cong nghe thong tin, tin hoc van phong, cach xem lich trong Outlook

Nguồn: 24h.com.vn

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply