Tìm website đã truy cập bằng menu xổ trên Chrome | Blog Điện máy Thành Đô

Tìm website đã truy cập bằng menu xổ trên Chrome

Google Chrome khác với các trình duyệt khác ở chổ bạn không thể tìm kiếm các trang web đã truy cập bằng menu xổ tương tự như ở Firefox hay IE. Mặc dù Chrome đã thông mình hơn các trình duyệt khác khi bạn gõ 1 ký tự bất kỳ, Chrome sẽ hiển thị các trang web cùng từ khóa nhưng vẫn gây ra vài bất tiện khi bạn không biết mình cần phải gõ gì để tìm lại trang web mình định truy cập vào.

Google Chrome khác với các trình duyệt khác ở chổ bạn không thể tìm kiếm các trang web đã truy cập bằng menu xổ tương tự như ở Firefox hay IE. Mặc dù Chrome đã thông mình hơn các trình duyệt khác khi bạn gõ 1 ký tự bất kỳ, Chrome sẽ hiển thị các trang web cùng từ khóa nhưng vẫn gây ra vài bất tiện khi bạn không biết mình cần phải gõ gì để tìm lại trang web mình định truy cập vào.
Dropdown List Of Most Visited Links là một tiện ích mở rộng của Google Chrome cho phép tạo danh sách các trang web đã truy cập theo dạng menu xổ tương tự như Firefox hay IE.
Bạn có thể truy cập vào đây để cài đặt tiện ích này. Trên trang cài đặt nhấn chuột vào nút Add to Chrome để bắt đầu cài đặt. Sau khi cài đặt xong, bạn sẽ thấy xuất hiện một nút xổ bên trong thanh URL của Chrome.
tim-website-da-truy-cap-bang-menu-xo-tren-chrome
Từ giờ, bạn có tìm kiếm các trang đã truy cập thông qua nút xổ này.
tim-website-da-truy-cap-bang-menu-xo-tren-chrome
Tiện ích có một số tùy chỉnh riêng, bạn có thể tiến hành tùy chỉnh thông qua Settings (hình cờ lê)/Tools/Options rồi chọn liên kết Option trên tiện ích.
tim-website-da-truy-cap-bang-menu-xo-tren-chrome
Trên trang Options của tiện ích bạn có thể thay đổi cách trình bày các địa chỉ trong menu xổ, kích thước và màu sắc của menu xổ, chế độ click chuột trong menu xổ.
tim-website-da-truy-cap-bang-menu-xo-tren-chrome
Khi đã thiết lập xong, nhân Save để lưu lại.
Chúc bạn thành công.
Tham khảo Addictivetips

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply