SHARP: Hướng dẫn trình điều khiển Cài đặt TV LC-32LE240M; LC32LE340M | Blog Điện máy Thành Đô

SHARP: Hướng dẫn trình điều khiển Cài đặt TV LC-32LE240M; LC32LE340M

Nhiều người sở hữu chiếc TV nhưng chưa khai thác hết các ứng dụng từ các dịch vụ nhà sản xuất. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách cài đặt cho máy như đặt – xóa mật khẩu, chuyển đổi chế độ màn hình, chọn ngôn ngữ, kiểm tra phần mềm hiện hành trên màn hình….

1.Khóa trẻ em (Chỉ dành cho chế độ ngõ vào TV)

Cho phép bạn sử dụng mật khẩu để bảo vệ những cài đặt nhất định không bị thay đổi do vô ý

  • Thiết lập mật khẩu

– Bấm để chọn "Khóa trẻ em", rồi bấm ENTER (VÀO).

– Nếu bạn đã đặt mật khẩu, hãy vào nó ở đây

– Bấm để chọn "Thay đổi mật mã", rồi bấm ENTER (VÀO).

– Vào số có 4 chữ số làm mật khẩu sử dụng 0-9

– Vào cùng số có 4 chữ số như trong bước 5 để xác nhận

Chú ý: Để xem kênh bị khoa, bạn phải vào mật khẩu. Khi bạn chọn một kênh bị khoa, "Khoa trẻ em đã được kích hoạt" được hiển thị

Bấm ENTER (VÀO) để hiển thị cửa sổ vào mật khẩu

  • Xóa mật khẩu: Luôn cho phép bạn xóa mật khẩu

– Bấm để chọn "XÓA MẬT KHẨU" rồi bấm ENTER (VÀO)

– Bấm http://tintuc.dienmaythienhoa.vn/uploads/editor/images/N%C3%BAt%20tr%C3%A1i-ph%E1%BA%A3i.jpg để "CHỌN" để bấm Enter vào

2. Ký hiệu ngõ vào

Bạn có thể gắn một nhãn mới cho tín hiệu theo ý thích

– Bấm INPUT (NGÕ VÀO) để chọn nguồn ngxo vào mong muốn

– Bấm MENU trình điều khiển

– Bấm http://tintuc.dienmaythienhoa.vn/uploads/editor/images/N%C3%BAt%20tr%C3%A1i-ph%E1%BA%A3i.jpg để chọn (Cài đặt cho máy)

– Bấm để chọn "KÝ HIỆU NGÕ VÀO" rồi bấm Enter vào

Bấm để chọn một chữ hoặc số mong muốn

(Có thể nhập tối đa 6 chữ hoặc số)

Chú ý: Bạn không thể thay đổi nhãn nếu nguồn ngõ vào là tivi

3. Tự động xem ngõ chọn HDIM (chỉ dành cho chế độ ngõ vào HDIM)

Mục được chọn

Mô tả

Độ sáng đèn nền

Thiết lập xem có sử dung Chon tư động của WIDE MODE (CHẾ Độ MÀN ẢNH RỘNG) dựa trên nhận diện tín hỉêu nhận được từ tín hiệu HDMI hay không.

Thao tác liên kết:

Sử dụng giao thức HDMI CEC (Điều khiển thiết bị điện tử dành cho người dùng), với Hoạt động liên kết, bạn có thể vận hành tương tác các thiết bị hệ thống tương thích (ví dụ: DVD), bằng cách kết nồi các thiết bị tương thích với hoạt động liên kết có cáp HDMI đưọ'c chứng nhận với TV. Hoạt động liên kết cho phép bạn vận hành các thiết bị được kết nối HDMI và TV bắng cách sử dụng một bộ điều khiển từ xa. (mở/tắt)

4. WSS

WSS cho phép TV tự động chuyển giữa các dạng màn hình khác nhau (Mở/Tắt)

Chú ý: Cố gắng thiết lập WIDE MODE (CHẾ Độ MÀN ẢNH RỘNG) theo cách thù công nếu hình ảnh không chuyển sang đính dạng màn hình chính xác. Khi tin hiệu phát sóng không có thông tin WSS, chức năng này sẽ không . hoạt động ngay cà khi đã được bật. Không dung được vói tín hiệu COMPONENT (THÀNH PHẦN), MÁY TÍNH và HDMI

5: Tỷ lệ màn hình 4:3

Tín hiệu WSS có chế độ tự động chuyển 4:3 cho phép bạn chọn giữa chề độ Đầy màn hình và Chuấn

Mục được chọn

Mô tả

Đầy màn hình Hình ảnh rộng không có các thanh bên
Chuẩn Phạm vi bình thường giữ tỷ lệ màn ảnh là 4:3 hoặc 16:9

Màn hình 4:3 tín hiệu WSS

6. Ngôn ngữ

Chọn trong số 10 ngôn ngữ" Tiếng Anh

Chọn trong số 10 ngón ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Giản thể Tiếng Ả Rập, Tiếng Phạp, Tiếng Bo Đào Nha, Tiếng Nga, Tiếng Ba Tư, Tiếng Thái, Tiếng Việt và tiếng In-đô-nê-xi-a.

7. Phiên bàn phần mềm

Bạn có thể kiểm tra phiên bản phần mềm hiện hành trên màn hình

8. Khôi phục cài đặt

Nếu bạn thực hiện các điều chinh phức tạp và không thể khôl phục các cài đặt vè trạng thái bình thường, bạn có thể thiết lập lại các cài đặt theo giá trị đăt trước của hang

Chú ý: Nếu bạn thực thi "Khôi phục cài đặt", tất cá các cài đặt như "Hình ảnh", "Âm thanh" và "Cài đặt chương trinh" sẽ được khôi phục về các giá trị thiết lập trước khi xuất xưởng

Nguồn: Sharp.vn

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply