SHARP: Hướng dẫn cài đặt trình điều khiển ECO TV LC-32LE240M; LC32LE340M | Blog Điện máy Thành Đô

SHARP: Hướng dẫn cài đặt trình điều khiển ECO TV LC-32LE240M; LC32LE340M

Chức năng ECO giúp tiết kiệm điện, bạn có thể đặt TV ở chế độ tự động tắt nguồn trong khoảng thời gian cho phép khi TV không nhận được tín hiệu từ chương trình hay điều khiển. Năm phút trước khi tắt nguồn thời gian còn lại sẽ hiển thị sau mỗi phút

1. Không tín hiệu tắt

Bạn có thể đặt TV ở chết độ tự động tắt nguồn trong khoảng 15 phút sau khi TV ở trạng thái không nhận tín hiệu chương trình nào (MỞ/TẮT). Năm phút trước khi tắt nguồn, thời gian còn lại sẽ hiển thị sau mỗi phút

Chú ý: Khi chương trình TV kết thúc, nhần đầu vào tín hiệu, chức năng này có thể không hoạt động

2. Không hoạt động tắt

Bạn có thể đặt TV ở chết độ tự động tắt nguồn ở chế độ tự động tắt nguồn khi TV không nhận được điều khiển trong hơn 3 giờ (30 phút, 3 giờ, tắt). Đương nhiên Năm phút trước khi tắt nguồn, thời gian còn lại sẽ hiển thị sau mỗi phút

Nguồn: Sharp.vn

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply