SHARP: Hướng dẫn cài đặt chương trình và kênh với TV LC-32LE240M;LC32LE340M | Blog Điện máy Thành Đô

SHARP: Hướng dẫn cài đặt chương trình và kênh với TV LC-32LE240M;LC32LE340M

Với chương trình cài đặt tự động, bạn có chạy lại cài đặt tự động ngay sau khi thiết lập các kênh trước. Với cài đặt kênh TV, cài đặt TV tự động hoặc thủ công bằng chức năng TỰ ĐỘNG DÒ TÌM, CHỈNH TAY hoặc CHÍNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH

1. CÀI ĐẶT TỰ ĐỘNG

– Bấm Menu trên trình điều khiển: màn hình TRÌNH ĐIỀU KHIỂN sẽ hiện như hình bên dưới

– Bấm để chọn (Cài đặt chương trình)

– Bấm để chonh "CÀI ĐẶT TỰ ĐỘNG" rồi bấm ENTER (vào). Tại đây bạn có thể đặt mật khẩu (sử dụng 0-9 chữ số làm mật khẩu) – Xem, tham khảo thêm phần đặt mật khẩu

để chọn ngôn ngữ mong muốn được liệt kê trên màn hình, rồi bấm ENTER (vào). Bạn không làm bất cứ điều gì khi dò kênh tự động. Bấm MENU (TRÌNH ĐIỀU KHIỂN) để thoát

2. Cài đặt kênh TV

– TỰ ĐỘNG DÒ TÌM: Sử dụng menu này để thêm các gói dịch vụ mới tự động sau khi "Cài đặt tự động" đã được hoàn thành. Tự động dò tìm sẽ ghi nhớ các kênh có sẵn tại thời điểm đó

– Bước 1: Lặp lại bước phần CÀI ĐẶT TỰ ĐỘNG

– Bước 2: Bấm để chọn "TỰ ĐỘNG DÒ TÌM" rồi bấm ENTER vào. Nếu bạn đã đặt mật khẩu, hãy đặt nó ở đây

Bạn không cần làm bất cứ điều gì trong khi dò kênh tự động. Bấm MENU (Trình điều khiển) để thoát.

Nguồn: Sharp.vn

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply