SHARP: Hướng dẫn cách kết nối thiết bị bên ngoài TV LC-32LE240M và LC-32LE340M | Blog Điện máy Thành Đô

SHARP: Hướng dẫn cách kết nối thiết bị bên ngoài TV LC-32LE240M và LC-32LE340M

Bạn có thể kết nối nhiều thiết bị bên ngoài với TV như VCR, máy chơi game video, máy quay video, đầu DVD, TV STB Kỹ thuật số (Đầu thu số Mặt đất) và máy tính. Để xem hình ảnh nguồn bên ngoài vào chọn nguồn vào từ input (ngõ vào) trên bộ điều khiển từ xa hoặc input (ngõ vào) trên TV

1. Kết nối VCR, máy chơi game video hoặc máy quay video

Cẩn thận:

  • Để vảo về các thiết bị, hãy luôn tắt các TV trước khi kết nối với VCR, máy chơi game video, máy quay phim video, máy thu tín hiệu truyền hình KTS, máy tính hoặc thiết bị bên ngoài
  • Tham khảo kỹ lưỡng tài liệu hướng dẫn sử dụng liên quan (VCR, đầy DVD…) trước khi thực hiện kết nối

2. Kết nối với đầy đĩa DVD/TV với đầu thu KTS

3. Kết nối với máy tính và thiết bị USB

Lưu ý: Với thiết bị kết nối USB với TV

Không kết nối các thiết bị USB khỏi TV trong khi truyền các tệp khi màn hình đang trong chế độ "USB"

Nguồn: Sharp.vn

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply