SHARP: Hướng dẫn cách kết nối ăng ten TV LC-32LE240M và LC-32LE340M | Blog Điện máy Thành Đô

SHARP: Hướng dẫn cách kết nối ăng ten TV LC-32LE240M và LC-32LE340M

Kết nối ăng ten để có hình ảnh nét hơn, sử dụng ăng ten ngoài trời. Để tránh nguy cơ bị điện giật không được sờ vào các bộ phần cảu baayts kỳ cáp nào khi đã kết nối. Những hình ảnh minh họa dưới đây chỉ áp dụng cho TV LC-32LE240

Cẩn thận: Để tránh nguy cơ bị điện giật không được sờ vào các bộ phần cảu baayts kỳ cáp nào khi đã kết nối dây AC

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply