SHARP: Chọn chế độ AV đặt trước với TV LC-32LE240M và LC-32LE340M | Blog Điện máy Thành Đô

SHARP: Chọn chế độ AV đặt trước với TV LC-32LE240M và LC-32LE340M

"Chế độ AV" cung cấp cho bạn một vài lựa chọn về tùy chọn xem để khớp với môi trường hệ thống nhất, môi trường này có thể thay đổi do các nhân tố như độ sáng trong phòng, loại chương trình được xem hoặc loại đầu vào hình ảnh từ thiết bị phụ

1. Bấm AV MODE (chế độ AV) ( Nút số 6 trên điều khiển)

2. Mỗi lần bạn bấm AV MODE (CHẾ ĐỘ AV), chế độ lại thay đổi

Bạn cũng có thể chuyển chế độ trong menu "CHẾ ĐỘ AV" trên màn hình menu "HÌNH ẢNH" và "ÂM THANH"

Mục được chọn

Mô tả

Chuẩn

Cho hình ảnh độ phân giải cao trong phòng ánh sáng bình thường

Phim ảnh

Chọn khi xem phim

Game

Để chơi game

Người sử dụng

Cho phép người dùng tùy chỉnh cài đặt như mong muốn. Bạn có thể đặt chế độ cho mỗi nguồn đầu vào

Sống động

Để có hình ảnh sắc nét độ tương phản cao để xem thể thao

Sống động (Cố định)

Thay đổi cài đặt hình ảnh và âm thanh về giá trị đặt trước của nhà máy. Không cho phép điều chỉnh

Chú ý: Bạn có thể chọn CHẾ ĐỘ AV khác nhau cho mỗi chế độ đầu vào (ví dụ, chọn CHUẨN đối với đầu vào TV và SỐNG ĐỘNG đối với đầu vào VIDEO

Nguồn: Sharp.vn

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply