Samsung: sử dụng Skype trên tivi-3 | Blog Điện máy Thành Đô

Samsung: sử dụng Skype trên tivi-3

Thêm số liên lạc + gọi một số + nhận

Nguồn: Samsung

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply