[PHILIPS] Hướng dẫn sử dụng Máy sinh tố Philips HR2071, HR2068, HR2067, HR2061 ( Phần 1 ) | Blog Điện máy Thành Đô

[PHILIPS] Hướng dẫn sử dụng Máy sinh tố Philips HR2071, HR2068, HR2067, HR2061 ( Phần 1 )

Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.

Nguồn : Philips

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply