[PHILIPS] Hướng dẫn cách bảo vệ và khắc phục sự cố Máy sinh tố Philips HR1372, HR1371, HR1370 | Blog Điện máy Thành Đô

[PHILIPS] Hướng dẫn cách bảo vệ và khắc phục sự cố Máy sinh tố Philips HR1372, HR1371, HR1370

Không nhúng bộ phận mô-tơ, bộ ghép nối đánh kem (chỉ có ở kiểu HR1372), bộ ghép nối của máy cắt mini(chỉ có ở kiểu HR1372)và bộ ghép nối của máy cắt lớn hơn(chỉ có ở kiểu HR1372/HR1371) vào nước.

Nguồn : Philips

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply