[PHILIPS] Bảng thức ăn và các lời khuyên hấp thức ăn với Nồi hấp HD9120 | Blog Điện máy Thành Đô

[PHILIPS] Bảng thức ăn và các lời khuyên hấp thức ăn với Nồi hấp HD9120

Thời gian hấp được đề cập trong bảng dưới đây chỉ là một chỉ dẫn. Thời gian hấp có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước của miếng thức ăn, khoảng trống giữa thức ăn trong tô hấp, lượng thức ăn trong tô, độ tươi của thức ăn và sở thích cá nhân của bạn…

Nguồn : Philips

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply