Bảng giá tủ lạnh Sanyo cập nhật tháng 4/2015 | Blog Điện máy Thành Đô

Bảng giá tủ lạnh Sanyo cập nhật tháng 4/2015


Bảnggiá tủ lạnh Sanyo trên thị trường cập nhật 4/2015

Tên tủ lạnh

Giá

(VNĐ)

Xem thêm

Tủ lạnh Sanyo SR-5KR-SS /MH/ SR/SH /SG/ MG – 50 lít, 1 cửa

2,250,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-9JR/SS/SH (SR9JRSS) – 90 lít, 1 cánh

2,489,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-9KR – 90 lít, 1 cửa

2,850,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-115PD-SH/SG/SS – 110 lít, 2 cửa, Inverter

3,254,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-11JN (SR11JN-MS/MG/SS) – 110 lít, 2 cửa

3,450,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-145PD-SS/SG – 140 lít, 2 cửa

3,489,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo AQUA AQR-125AN/VS – 123 lít

3,710,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-125RN (SR-125RN-SG/SS/SH)

3,739,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR125PN (SR-125PN) – 123 lít, 2 cửa, màu SH/ SG/ SS

3,739,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-14JD (SR-14JD-MH/MS/MG) – 140 lít, 2 cửa

3,790,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR145PN (SR-145PN) – 143 lít, 2 cửa, màu SS/ SH/ SG

3,899,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-145RN (SR-145RN-SG/SH/SS)

3,899,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-165PN (SR-165PN-SH/SS) – 165 lít, 2 cửa

4,169,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SRS185PN (SR-S185PN) – 180 lít, 2 cửa, Inverter

4,199,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-U17JN/ U17JN(SU) – 165 lít, 2 cửa

4,200,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-15FN (SR15FN) – 150 lít, 2 cửa

4,284,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-S18HNS (SRS18HNS)

4,350,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR185PN (SR-185PN) – 165 lít, 2 cửa, màu SN/ SS/ SG

4,390,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-S17JN(S) – 165 lít, 2 cửa

4,400,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-21MN (SR-21MN-SL/MG/MH) – 207 lít, 2 cửa

4,500,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-P19JN (SRP19JNSU) – 186 lít, 2 cửa

4,600,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-205PN (SL/MG/SH) – 205 lít, 2 cửa

4,700,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-S205PN (SR-S205PN-SN/SS/ SRS205PNS) – 205 lít, 2 cửa

4,750,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-U185PN (SR-U185PNSU) – 165 lít, 2 cửa

4,750,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-17JN / 17JNMS – 165 lít, 2 cửa

4,780,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-S19JN (SRS19JNS) – 186 lít, 2 cửa

4,800,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-19JN / 19JN(SL) / 19JN(MG) /19JN(MH) – 186 lít, 2 cửa

4,890,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-S21JN – 207 lít, 2 cửa

4,953,300

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-U19JN / U19JN(SU) – 186 lít, 2 cửa

5,200,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-U205PN (SR-U205PN(SU)) – 190 lít, 2 cửa

5,250,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-P21MN-ST/SS – 207 lít, 2 cửa

5,350,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-U21MN (SR-U21MNSU) – 245 lít, 2 cửa

5,449,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-25MN (SR-25MN(MH) / SR-25MN(SL)) – 245 lít, 2 cửa

5,709,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-P25MN-ST/SS – 245 lít, 2 cửa

5,787,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-U25MN (SR-U25MN(SU)) – 270 lít 2 cửa

5,869,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-285RB/ P285RB(ST)/ 285RB(SS) – 284 lít, 2 cửa

6,549,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-PQ285RB (SRPQ285RBSB/ SB) – 284L, 2 cánh ngăn đá dưới

7,279,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-P345RB – 335 lít, 2 cửa

7,929,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SRPQ345RB (SR-PQ345RB) – 335 lít, 2 cánh ngăn đá dưới

8,009,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-270R (SR270RBR) – 270 lít, 2 cửa

9,900,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-F78NH – 522 lít, 2 cửa

13,564,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-S44J – 415 lít, 5 cửa, Inverter

14,000,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-H401G – 404 lít, 5 cửa

15,000,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sanyo SR-F420T – 417 lít, 6 cửa, Inverter

24,800,000

So sánh giá

Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam


O.N

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply