Bảng giá tủ lạnh Samsung từ 10 đến 20 triệu đồng cập nhật tháng 4/2015 | Blog Điện máy Thành Đô

Bảng giá tủ lạnh Samsung từ 10 đến 20 triệu đồng cập nhật tháng 4/2015


Tên sản phẩm

Giá tiền (VNĐ)

Xem thêm

Tủ lạnh Samsung RT-35FAUCDGL (RT35FAUCDGL/SV) - 363 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-35FAUCDGL (RT35FAUCDGL/SV) – 363 lít, 2 cửa, Inverter

10.450.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-50FBSL1/XSV (RT50FBSL1/XSV) - 396 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-50FBSL1/XSV (RT50FBSL1/XSV) – 396 lít, 2 cửa

10.490.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-45USGL (RT45USGL1/XSV) - 450 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-45USGL (RT45USGL1/XSV) – 450 lít, 2 cửa

10.550.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-50EBPN (RT50EBPN) - 400 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-50EBPN (RT50EBPN) – 400 lít, 2 cửa

10.951.600

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-45GSIS1 - 450 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-45GSIS1 – 450 lít, 2 cửa

10.990.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-41US - 410 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-41US – 410 lít, 2 cửa, Inverter

11.310.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-54EBPN - 414 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-54EBPN – 414 lít, 2 cửa

11.348.700

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-38FAUDD (RT38FAUDDGL/SV) - 385 lít, 2 cửa Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-38FAUDD (RT38FAUDDGL/SV) – 385 lít, 2 cửa Inverter

11.940.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-38FEAKDSL (RT38FEAKDSL/SV) - 380 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-38FEAKDSL (RT38FEAKDSL/SV) – 380 lít, 2 cửa, Inverter

12.800.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-43H5231SL (RT43H5231SL) Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-43H5231SL (RT43H5231SL)

12.900.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-35FAUCD (RT35FAUCD) - 363 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-35FAUCD (RT35FAUCD) – 363 lít, 2 cửa, Inverter

12.990.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-59FBSL1/XSV - 471 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-59FBSL1/XSV – 471 lít, 2 cửa

13.500.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-50FBSL (RT50FBSL) - 400 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-50FBSL (RT50FBSL) – 400 lít, 2 cửa

13.900.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-43H5631SL/SV - 441 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-43H5631SL/SV – 441 lít, 2 cửa, Inverter

13.990.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-38FEAKD (RT38FEAKD) - 370 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-38FEAKD (RT38FEAKD) – 370 lít, 2 cửa, Inverter

14.750.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-50H6631SL (RT50H6631SL) - 500 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-50H6631SL (RT50H6631SL) – 500 lít, 2 cửa, Inverter

14.990.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS-A1WTSL (RSA1WTSL1/XSV) - 510 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS-A1WTSL (RSA1WTSL1/XSV) – 510 lít, 2 cửa

17.100.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS-A1WTIS1 - 543 lít, Side by side Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS-A1WTIS1 – 543 lít, Side by side

17.700.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS-20CRPS - 510 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS-20CRPS – 510 lít, 2 cửa

17.911.300

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS-A1WTTS1 - 580 lít, Side by side Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS-A1WTTS1 – 580 lít, Side by side

19.990.000

So sánh giá

H.T
Nguồn: websosanh.vn
Websosanh.vn Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply