Bảng giá tủ lạnh Samsung trên 20 triệu đồng cập nhật tháng 4/2015 | Blog Điện máy Thành Đô

Bảng giá tủ lạnh Samsung trên 20 triệu đồng cập nhật tháng 4/2015


Tên sản phẩm

Giá tiền (VNĐ)

Xem thêm

Tủ lạnh Samsung RS-H1NTPE1 - 554 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS-H1NTPE1 – 554 lít, 2 cửa

20.900.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS-552NRUASL (RS552NRUASL) - 584 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS-552NRUASL (RS552NRUASL) – 584 lít, 2 cửa, Inverter

23.890.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS-21HNTTS - 554 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS-21HNTTS – 554 lít, 2 cửa

25.630.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS-554NRUA1 - 543 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS-554NRUA1 – 543 lít, 2 cửa, Inverter

27.000.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS-H1FTIS - 555 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS-H1FTIS - 555 lít, 2 cửa

28.500.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS21HFEPN1 (RS-21HFEPN) - 524 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS21HFEPN1 (RS-21HFEPN) – 524 lít, 2 cửa

28.820.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS-554NRUA1J (RS554NRUA1J) - 543 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS-554NRUA1J (RS554NRUA1J) – 543 lít, 2 cửa, Inverter

29.870.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS-21HKLMR (RS21HKLMR1) - 506 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS-21HKLMR (RS21HKLMR1) – 506 lít, 2 cửa

33.200.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS-21HDLMR (RS21HDLMR1/XSV) - 524 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS-21HDLMR (RS21HDLMR1/XSV) – 524 lít, 2 cửa

35.490.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS22HZNBP (RS22HZNBP1/XSV) - 515 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS22HZNBP (RS22HZNBP1/XSV) – 515 lít, 2 cửa, Inverter

39.000.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS-22HKNBP (RS22HKNBP1/XSV) - 506 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS-22HKNBP (RS22HKNBP1/XSV) – 506 lít, 2 cửa, Inverter

40.900.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RH-60H8130WZ - 635 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RH-60H8130WZ – 635 lít, 2 cửa, Inverter

41.500.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS844CRPC5A (RS-844CRPC5A) - 770 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS844CRPC5A (RS-844CRPC5A) – 770 lít, 2 cửa, Inverter

42.700.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung S21HKLFH (RS21HKLFH1) - 502 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung S21HKLFH (RS21HKLFH1) – 502 lít, 2 cửa

45.650.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RH57H80307H/SV - 615 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RH57H80307H/SV – 615 lít, 2 cửa, Inverter

46.500.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS-26MBZBL (RS26MBZBL1) - 740 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS-26MBZBL (RS26MBZBL1) – 740 lít, 2 cửa, Inverter

47.990.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS-H1KLAW - 555 lít, Side by side Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS-H1KLAW – 555 lít, Side by side

48.850.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS-21HKLPM (RS21HKLPM1/XSV) - 506 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS-21HKLPM (RS21HKLPM1/XSV) – 506 lít, 2 cửa

53.200.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS-844CRPC5A - 770 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS-844CRPC5A – 770 lít, 2 cửa, Inverter

59.590.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RS-844CRPC - 770 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RS-844CRPC – 770 lít, 2 cửa, Inverter

69.999.000

So sánh giá

Nguồn: websosanh.vn


Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam


H.T

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply