Bảng giá tủ lạnh Samsung dưới 10 triệu đồng cập nhật tháng 4/2015 | Blog Điện máy Thành Đô

Bảng giá tủ lạnh Samsung dưới 10 triệu đồng cập nhật tháng 4/2015


Tên sản phẩm

Giá tiền (VNĐ)

Xem thêm

Tủ lạnh Samsung RT2ASHMG1 (RT2ASHMG1/XSV) - 220 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT2ASHMG1 (RT2ASHMG1/XSV) – 220 lít, 2 cửa

4.999.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-2ASRMU2 - 220 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-2ASRMU2 – 220 lít, 2 cửa

5.290.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-2BSDSS2/XSV - 190 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-2BSDSS2/XSV – 190 lít, 2 cửa

5.300.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-2ASHMG - 220 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-2ASHMG – 220 lít, 2 cửa

5.300.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT2BSRHB2 (RT2BSRHB2/XSV) - 250 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT2BSRHB2 (RT2BSRHB2/XSV) – 250 lít, 2 cửa

5.890.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT2BSRMU2/XSV - 250 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT2BSRMU2/XSV – 250 lít, 2 cửa

5.890.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-20FARWDSA (RT20FARWDSA/SV) - 200 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-20FARWDSA (RT20FARWDSA/SV) – 200 lít, 2 cửa, Inverter

5.900.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-22FAJBDSA (RT-22FAJBDSA/SV) - 220 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-22FAJBDSA (RT-22FAJBDSA/SV) – 220 lít, 2 cửa, Inverter

5.900.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-2ASRMU - 220 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-2ASRMU – 220 lít, 2 cửa

5.920.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-2BSHMG1/XSV - 250 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-2BSHMG1/XSV – 250 lít, 2 cửa

5.950.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-37SRPN2 - 370 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-37SRPN2 – 370 lít, 2 cửa

5.999.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-30SSTS - 300 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-30SSTS – 300 lít, 2 cửa

6.165.500

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT22FARBDSA/SV (RT-22FARBDSA/SV) - 220 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT22FARBDSA/SV (RT-22FARBDSA/SV) – 220 lít, 2 cửa, Inverter

6.200.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-2ASATS2 - 220 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-2ASATS2 – 220 lít, 2 cửa

6.259.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-30SASS (RT30SASS/XSV) - 270 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-30SASS (RT30SASS/XSV) – 270 lít, 2 cửa

6.390.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-34STPN (RT34STPN) - 340 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-34STPN (RT34STPN) – 340 lít, 2 cửa

6.450.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-34SRIH2 (RT34SRIH2/XSV) - 340 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-34SRIH2 (RT34SRIH2/XSV) – 340 lít, 2 cửa

6.480.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-2BSRMU - 250 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-2BSRMU – 250 lít, 2 cửa

6.490.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-22FARBD (RT22FARBD) - 234 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-22FARBD (RT22FARBD) – 234 lít, 2 cửa, Inverter

6.590.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-22FARB - 234 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-22FARB – 234 lít, 2 cửa, Inverter

6.590.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-29FAJBDSA (RT29FAJBDSA) - 290 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-29FAJBDSA (RT29FAJBDSA) – 290 lít, 2 cửa, Inverter

6.699.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-22FAJB - 243 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-22FAJB – 243 lít, 2 cửa, Inverter

6.740.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-2BSDIS - 217 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-2BSDIS – 217 lít, 2 cửa

6.950.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-25FARBDSA/SV (RT25FARBDSA/SV) - 250 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-25FARBDSA/SV (RT25FARBDSA/SV) – 250 lít, 2 cửa, Inverter

6.970.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-25FAJB - 264 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-25FAJB – 264 lít, 2 cửa, Inverter

6.990.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-30SSIS - 300 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-30SSIS – 300 lít, 2 cửa

7.106.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT29FARBDSA/SV - 302L Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT29FARBDSA/SV – 302L

7.300.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT30STPN (RT30STPN1/XSV), 300 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT30STPN (RT30STPN1/XSV), 300 lít, 2 cửa

7.390.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-37SSIS - 370 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-37SSIS – 370 lít, 2 cửa

7.419.500

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-32FAJCDSA (RT32FAJCDSA/SV) - 320 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-32FAJCDSA (RT32FAJCDSA/SV) – 320 lít, 2 cửa, Inverter

7.999.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-45MAIS - 370 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-45MAIS – 370 lít, 2 cửa

8.390.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-34STPN1/XSV (RT34STPN1/XSV) - 340 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-34STPN1/XSV (RT34STPN1/XSV) – 340 lít, 2 cửa

8.590.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-29FARBDP1/SV (RT29FARBDP1/SV) - 302 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-29FARBDP1/SV (RT29FARBDP1/SV) – 302 lít, 2 cửa, Inverter

8.690.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-37RPN - 370 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-37RPN – 370 lít, 2 cửa

8.870.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-35FDACDSA/SV (RT35FDACDSA/SV) - 350 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-35FDACDSA/SV (RT35FDACDSA/SV) – 350 lít, 2 cửa, Inverter

8.960.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-32FARCDP1 (RT32FARCDP1) - 332 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-32FARCDP1 (RT32FARCDP1) – 332 lít, 2 cửa, Inverter

9.290.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-35FDACD (RT35FDACD) - 363 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-35FDACD (RT35FDACD) – 363 lít, 2 cửa, Inverter

9.590.000

So sánh giá

Tủ lạnh Samsung RT-41GSIS1 - 410 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Samsung RT-41GSIS1 – 410 lít, 2 cửa

9.990.000

So sánh giá

Nguồn: websosanh.vn


Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam


H.T

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply