Bảng giá tủ lạnh Hitachi từ 10 đến 13 triệu đồng cập nhật 4/2015 | Blog Điện máy Thành Đô

Bảng giá tủ lạnh Hitachi từ 10 đến 13 triệu đồng cập nhật 4/2015

Bảng giá tủ lạnh Hitachi từ 10 đến 13 triệu đồng cập nhật 4/2015

Tên tủ lạnh

Giá

(VNĐ)

Xem thêm

Tủ lạnh Hitachi R-Z470EG9D - 395 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-Z470EG9D – 395 lít, 2 cửa

10.000.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-ZG400EG1 - 335 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-ZG400EG1 – 335 lít, 2 cửa

10.359.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z470EG9XD - 395 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-Z470EG9XD – 395 lít, 2 cửa

10.670.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z530EG9 (SLS) - 435 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-Z530EG9 (SLS) – 435 lít, 2 cửa

10.700.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z570AG7 - 475 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-Z570AG7 – 475 lít, 2 cửa

10.800.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z570AG7D - 475 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-Z570AG7D – 475 lít, 2 cửa

10.900.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3 (GBW/ GBK) - 335 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3 (GBW/ GBK) – 335 lít, 2 cửa, Inverter

10.949.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-ZG440EG1 - 365 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-ZG440EG1 – 365 lít, 2 cửa

10.990.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-G440EG1 - 365 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-G440EG1 – 365 lít, 2 cửa

11.100.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z570EG9 - 475 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-Z570EG9 – 475 lít, 2 cửa

11.250.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-ZG470EG1 - 395 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-ZG470EG1 – 395 lít, 2 cửa

11.330.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z660AG6 - 550 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-Z660AG6 – 550 lít, 2 cửa

11.340.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z530EG9D - 435 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-Z530EG9D – 435 lít, 2 cửa

11.350.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3 - 365 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3 – 365 lít, 2 cửa, Inverter

11.449.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi 400EG1/GBK (400EG1GBK) - 335 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi 400EG1/GBK (400EG1GBK) – 335 lít, 2 cửa

11.590.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z570EG9D (RZ570EG9D) - 475 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-Z570EG9D (RZ570EG9D) – 475 lít, 2 cửa

11.600.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z610EG9 - 508 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-Z610EG9 – 508 lít, 2 cửa

11.600.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi 440EG1/GBK (440EG1GBK) - 365 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi 440EG1/GBK (440EG1GBK) – 365 lít, 2 cửa

12.090.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 - 395 lít, 2 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 – 395 lít, 2 cửa, Inverter

12.259.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-S31SVG/ S31SVGST - 305 lít, 3 cửa, inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-S31SVG/ S31SVGST – 305 lít, 3 cửa, inverter

12.450.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-S37SVG - 365 lít, 3 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-S37SVG – 365 lít, 3 cửa, Inverter

12.540.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z660AG7XD - 550 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-Z660AG7XD – 550 lít, 2 cửa

12.800.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-S37SVGST - 365 lít, 3 cửa, inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-S37SVGST – 365 lít, 3 cửa, inverter

13.200.000

So sánh giá

Nguồn: websosanh.vn


Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam


H.T

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply