Bảng giá tủ lạnh Hitachi trên 20 triệu đồng cập nhật tháng 4/2015 | Blog Điện máy Thành Đô

Bảng giá tủ lạnh Hitachi trên 20 triệu đồng cập nhật tháng 4/2015

Bảng giá tủ lạnh Hitachi trên 20 triệu đồng cập nhật 4/2015

Tên tủ lạnh

Giá

(VNĐ)

Xem thêm

Tủ lạnh Hitachi R-V720PG1X - 600 lít, 2 cửa, inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-V720PG1X – 600 lít, 2 cửa, inverter

20.600.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-WB545PGV2 (GBK / GBW / GS) - 455 lít, 3 cánh, Inverter mặt gương đen Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-WB545PGV2 (GBK / GBW / GS) – 455 lít, 3 cánh, Inverter mặt gương đen

21.290.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-WB550PGV2 - 455 lít, 3 cửa, inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-WB550PGV2 – 455 lít, 3 cửa, inverter

21.750.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi SR-WB550PG2(GS) - 455lít, 3 cánh, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi SR-WB550PG2(GS) – 455lít, 3 cánh, Inverter

21.800.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi RW660PGV3 (R-W660PGV3) - 540 lít, 4 cửa, Inverter, màu GBK/ GBW Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi RW660PGV3 (R-W660PGV3) – 540 lít, 4 cửa, Inverter, màu GBK/ GBW

22.300.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-W660FG9X - 550 lít, 4 cửa, màu GS/ GBK Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-W660FG9X – 550 lít, 4 cửa, màu GS/ GBK

22.690.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-W660FPGV3X - 540 lií, 4 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-W660FPGV3X – 540 lií, 4 cửa, Inverter

25.819.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-S700EG8 - 605 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-S700EG8 – 605 lít, 2 cửa

26.020.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-W720FPG1X - 582 lít, 4 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-W720FPG1X – 582 lít, 4 cửa, Inverter

30.100.000 So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-M700EG8 - 600 lít, 3 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-M700EG8 – 600 lít, 3 cửa

32.000.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2 - 589 lít, 2 cửa, inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2 – 589 lít, 2 cửa, inverter

32.400.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi RM700PGV2 (R-M700PGV2) - 600 lít, 3 cửa, Inverter, màu GS/ GBK Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi RM700PGV2 (R-M700PGV2) – 600 lít, 3 cửa, Inverter, màu GS/ GBK

36.500.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-S700GG8 - 587 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-S700GG8 – 587 lít, 2 cửa

36.800.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-SF42YMS - 397 lít, 6 cửa, inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-SF42YMS – 397 lít, 6 cửa, inverter

43.100.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-M700GPG9 (MIR) - 584 lít, 3 cánh, inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-M700GPG9 (MIR) – 584 lít, 3 cánh, inverter

45.000.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-SF48BMS - 497 lít, 6 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-SF48BMS – 497 lít, 6 cửa

47.550.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi RM700GPGV2 (R-M700GPGV2) - 584 lít, 3 cửa, Inverter, màu GS/ GBK Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi RM700GPGV2 (R-M700GPGV2) – 584 lít, 3 cửa, Inverter, màu GS/ GBK

48.400.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-SF57BMS (SF57BMS) - 565 lít, 6 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-SF57BMS (SF57BMS) – 565 lít, 6 cửa, Inverter

53.800.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-SF55YMS - 518 lít, 6 cửa, inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-SF55YMS – 518 lít, 6 cửa, inverter

56.700.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi RM700GPGV2X (R-M700GPGV2X) - 584 lít, 3 cửa, Inverter, màu MIR/ MBW Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi RM700GPGV2X (R-M700GPGV2X) – 584 lít, 3 cửa, Inverter, màu MIR/ MBW

56.800.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-SF57CMS - 586 lít, 6 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-SF57CMS – 586 lít, 6 cửa, Inverter

57.560.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-SF55YMSSR/RZ - 518 lít, 6 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-SF55YMSSR/RZ – 518 lít, 6 cửa, Inverter

61.400.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi Y6000S - 573 lít, 6 cửa, inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi Y6000S – 573 lít, 6 cửa, inverter

65.900.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-SF57AMS - 586 lít, 6 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-SF57AMS – 586 lít, 6 cửa, Inverter

68.500.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-B6200S - 620 lít, 6 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-B6200S – 620 lít, 6 cửa, Inverter

72.490.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-C6200S - 644 lít, 6 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-C6200S – 644 lít, 6 cửa, Inverter

72.800.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-B6800S - 707 lít, 6 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-B6800S – 707 lít, 6 cửa, Inverter

78.000.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-C6800SXS - 707 lít, 6 cửa, Inverter Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Hitachi R-C6800SXS – 707 lít, 6 cửa, Inverter

91.500.000
So sánh giá

Nguồn: websosanh.vn


Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam


H.T

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply