Bảng giá tủ lạnh Hitachi dưới 10 triệu đồng cập nhật tháng 4/2015 | Blog Điện máy Thành Đô

Bảng giá tủ lạnh Hitachi dưới 10 triệu đồng cập nhật tháng 4/2015


Bảng giá tủ lạnhHitachi dưới 10 triệu đồng cập nhật 4/2015

Tên tủ lạnh

Giá

(VNĐ)

Xem thêm

Tủ lạnh Hitachi R-Z15AGV7 (SLS) – 146 lít, 2 cửa

4.556.200

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z16AGV7 (màu SLS,TBL) – 164 lít, 2 cửa

5.450.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi RZ190S (R-Z190S) – 190 lít, 2 cửa

5.490.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z22AG7V – 187 lít, 2 cửa

5.726.600

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-T190EG1 ( màu MWH,SLS,MBK) – 185 lít, 2 cửa

5.850.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi RZ190SVX (R-Z190SVX) – 191 lít, 2 cửa

6.300.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z19AGV7VD – 188 lít, 2 cửa

6.400.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-T190W – 185 lít, 2 cửa

6.490.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z22AG7VD – 220 lít, 2 cửa

6.499.900 So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-T190EG1D – 185 lít, 2 cửa

6.650.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-T190WX – 180 lít, 2 cửa

6.690.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-T230EG1 – 225 lít, 2 cửa

6.720.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-T230EG1D – 225 lít, 2 cửa

6.800.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z25AG7D – 250 lít, 2 cửa

6.897.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z400AG6/Z400AG6D – 335 lít, 2 cửa

7.189.600

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z25AGV7D – 250 lít, 2 cửa

7.300.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-T310EG1 – 260 lít, 2 cửa

7.600.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-T350EG1- 290 lít, 2 cánh

7.950.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-T310EG1D – 260 lít, 2 cửa

8.000.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z400EG9 – 335 lít, 2 cửa

8.250.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-T350EG1D(PBK/ SLS) – 290 lít, 2 cánh

8.500.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z440EG9 – 365 lít, 2 cửa

8.652.600

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z400EG9D (màu SLS)

8.900.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z440EG9D (SLS) – 365 lít, 2 cửa

9.150.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z530AG7 – 435 lít, 2 cửa

9.342.300

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z470EG9 – 395 lít, 2 cửa

9.600.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-Z470EG9D – 395 lít, 2 cửa

10.000.000

So sánh giá

Tủ lạnh Hitachi R-ZG400EG1 – 335 lít, 2 cửa 10.359.000 So sánh giá

Nguồn: websosanh.vn


Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam


H.T

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply