Bảng giá tủ lạnh Electrolux trên 10 triệu đồng cập nhật tháng 4/2015 | Blog Điện máy Thành Đô

Bảng giá tủ lạnh Electrolux trên 10 triệu đồng cập nhật tháng 4/2015

Tên sản phẩm

Giá tiền (VNĐ)

Xem thêm

Tủ lạnh Electrolux EBE3500SA (EBE3500SA-RVN) - 350 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux EBE3500SA (EBE3500SA-RVN) – 350 lít, 2 cửa

10.282.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB2603SA-RVN - 247 lít, 3 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB2603SA-RVN – 247 lít, 3 cửa

10.295.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux EME3500SA (EME-3500SA) - 350 lít, 3 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux EME3500SA (EME-3500SA) – 350 lít, 3 cửa

10.900.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETM4407SD (ETM4407SD-RVN) - 440 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETM4407SD (ETM4407SD-RVN) – 440 lít, 2 cửa

11.900.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETE4407SD (ETE-4407SD-RVN) - 440 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETE4407SD (ETE-4407SD-RVN) – 440 lít, 2 cửa

12.600.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux EBB3500SA - 350 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux EBB3500SA – 350 lít, 2 cửa

12.689.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETM4400DA-RSX - 440 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETM4400DA-RSX – 440 lít, 2 cửa

13.229.700

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETM5107SD (ETM5107SD-RVN) - 510 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETM5107SD (ETM5107SD-RVN) – 510 lít, 2 cửa

13.800.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ER5106STS - 522 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ER5106STS – 522 lít, 2 cửa

14.818.100

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ER5106D-STS - 522 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ER5106D-STS – 522 lít, 2 cửa

14.818.100

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ER5106D-SX - 430 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ER5106D-SX – 430 lít, 2 cửa

14.922.600

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETE5107SD (ETE5107SD-RVN) - 510 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETE5107SD (ETE5107SD-RVN) – 510 lít, 2 cửa

14.990.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETE5202SB - 476 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETE5202SB – 476 lít, 2 cửa

21.445.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETE5202SB-RE - 520 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETE5202SB-RE – 520 lít, 2 cửa

21.445.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux EQE6307SA (EQE6307SA-NVN) - 625 lít, 4 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux EQE6307SA (EQE6307SA-NVN) – 625 lít, 4 cửa

27.000.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ESE5687SB (ESE-5687SB / ESE5687SB-TH) - 549 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ESE5687SB (ESE-5687SB / ESE5687SB-TH) – 549 lít, 2 cửa

31.900.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ESE5688SA-RTH - 531 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ESE5688SA-RTH – 531 lít, 2 cửa

33.800.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ESE5688SA-RVN - 531 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ESE5688SA-RVN – 531 lít, 2 cửa

34.780.000

So sánh giá

Nguồn: websosanh.vn


Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam


H.T

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply