Bảng giá tủ lạnh Electrolux dưới 10 triệu đồng cập nhật tháng 4/2015 | Blog Điện máy Thành Đô

Bảng giá tủ lạnh Electrolux dưới 10 triệu đồng cập nhật tháng 4/2015

Tên sản phẩm

Giá tiền (VNĐ)

Xem thêm

Tủ lạnh Electrolux ETB1800PC (ETB1800PC-RVN) - 180 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB1800PC (ETB1800PC-RVN) – 180 lít, 2 cửa

4.500.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB2100PE (ETB-2100PE) - 210 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB2100PE (ETB-2100PE) – 210 lít, 2 cửa

5.150.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB2100PC (ETB2100PC-RVN) - 210 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB2100PC (ETB2100PC-RVN) – 210 lít, 2 cửa

5.290.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB2300PE (ETB2300PE-RVN) - 230 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB2300PE (ETB2300PE-RVN) – 230 lít, 2 cửa

5.800.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB2300PC (ETB2300PC-RVN) - 230 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB2300PC (ETB2300PC-RVN) – 230 lít, 2 cửa

5.890.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB2600PC (ETB2600PC-RVN) - 260 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB2600PC (ETB2600PC-RVN) – 260 lít, 2 cửa

6.490.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB2100UA / PA-RVN - 210 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB2100UA / PA-RVN – 210 lít, 2 cửa

6.667.100

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB2600PE (ETB2600PE-RVN) - 260 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB2600PE (ETB2600PE-RVN) – 260 lít, 2 cửa

6.700.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB2600PA (ETB2600PA-RVN) - 254 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB2600PA (ETB2600PA-RVN) – 254 lít, 2 cửa

6.750.700

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB2300UA / PA-RVN - 224 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB2300UA / PA-RVN – 224 lít, 2 cửa

7.106.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB2900PC (ETB2900PC-RVN) - 290 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB2900PC (ETB2900PC-RVN) – 290 lít, 2 cửa

7.190.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB2600UA / PA-RVN - 260 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB2600UA / PA-RVN – 260 lít, 2 cửa

7.210.500

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB2603PC (ETB2603PC-RVN) - 247 lít, 3 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB2603PC (ETB2603PC-RVN) – 247 lít, 3 cửa

7.900.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB2900SC-RVN - 290 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB2900SC-RVN – 290 lít, 2 cửa

7.950.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB2900SC - 281 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB2900SC – 281 lít, 2 cửa

7.990.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB3200SC (ETB3200SC-RVN) - 311 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB3200SC (ETB3200SC-RVN) – 311 lít, 2 cửa

8.199.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB2603SC-RVN - 255 lít, 3 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB2603SC-RVN – 255 lít, 3 cửa

8.350.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB3200PE ( ETB3200PE-RVN) - 317 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB3200PE ( ETB3200PE-RVN) – 317 lít, 2 cửa

8.500.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB2603SC - 250 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB2603SC – 250 lít, 2 cửa

8.550.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux EBB3200PA (EBB3200PA-RVN) - 320 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux EBB3200PA (EBB3200PA-RVN) – 320 lít, 2 cửa

8.798.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETE3200SE (ETE3200SE-RVN) - 320 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETE3200SE (ETE3200SE-RVN) – 320 lít, 2 cửa

9.050.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux EBE3200SA (EBE3200SA-RVN) - 320 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux EBE3200SA (EBE3200SA-RVN) – 320 lít, 2 cửa

9.200.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB3500PE (ETB3500PE-RVN) - 350 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB3500PE (ETB3500PE-RVN) – 350 lít, 2 cửa

9.200.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux EME2600SA (EME2600SA-RVN) - 260 lít, 3 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux EME2600SA (EME2600SA-RVN) – 260 lít, 3 cửa

9.400.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB2900SA-RVN - 290 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB2900SA-RVN – 290 lít, 2 cửa

9.551.300

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB2900PA-RVN - 290 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB2900PA-RVN – 290 lít, 2 cửa

9.634.900

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux EBB3500PA (EBB3500PA-RVN) - 350 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux EBB3500PA (EBB3500PA-RVN) – 350 lít, 2 cửa

9.752.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETB3200SA (ETB3200SA-RVN) - 320 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETB3200SA (ETB3200SA-RVN) – 320 lít, 2 cửa

9.895.000

So sánh giá

Tủ lạnh Electrolux ETE3500SE - 350 lít, 2 cửa Phóng to Chia sẻ

Tủ lạnh Electrolux ETE3500SE – 350 lít, 2 cửa

10.000.000

So sánh giá

Nguồn: websosanh.vn


Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam


H.T

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply