Bảng giá các dòng tủ lạnh Sharp trên thị trường cập nhật tháng 4/2015 | Blog Điện máy Thành Đô

Bảng giá các dòng tủ lạnh Sharp trên thị trường cập nhật tháng 4/2015


Bảng giá các dòng tủ lạnh Sharp trên thị trường cập nhật tháng 4/2015

Tên tủ lạnh

Giá

(VNĐ)

Xem thêm

Tủ lạnh Sharp SJ165SBL (SJ-165S-BL / SJ-165SBL ) – 165 lít, 2 cửa

3,790,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-167SBL (SJ-167S-BL / SJ167SBL) – 165 lít, 2 cửa

3,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-16VSL (SJ-16V-SL / SJ16VSL) – 165 lít, 2 cửa

4,100,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-168SSL (SJ-168S-SL / SJ168SSL) – 165 Lít, 2 cửa

4,150,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ190SSL (SJ-190S-SL / SJ-190SSL ) – 180 lít, 2 cửa

4,199,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-188S-SL – 2 cánh

4,199,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-187SBL (SJ-187S-BL / SJ187SBL) – 181 lít, 2 cửa

4,199,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-189S-DS (SJ-189SDS / SJ189SDS) – 181 lít, 2 cửa

4,199,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-170SSL (SJ-170S-SL / SJ170SSL ) – 165 lít, 2 cửa

4,199,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ165SSL (SJ-165S-SL / SJ-165SSL) – 165 lít, 2 cửa

4,250,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ166SSC (SJ-166S-SC / SJ-166SSC ) – 166 lít, 2 cửa

4,250,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ170SBL (SJ-170S-BL / SJ-170SBL) – 165 lít, 2 cửa

4,300,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ169SDS (SJ169S-DS / SJ-169S-DS / SJ-169SDS) – 165 lít, 2 cửa

4,350,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ165SGR (SJ-165S-GR / SJ-165SGR) – 165 lít, 2 cửa

4,400,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-18SAKURA (SJ-18SAKURA-PK / SJ18SAKURAPK) – 180 lít, 2 cửa

4,490,000,

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ186SSC (SJ-186S-SC / SJ-186SSC) – 180 lít, 2 cửa

4,490,000,

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ170SGR (SJ-170S-GR / SJ-170SGR) – 165 lít, 2 cửa

4,490,000,

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-185SBL (SJ-185S-BL / SJ185SBL) – 185 lít, 2 cửa

4,500,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-195SBL (SJ-195S-BL / SJ195SBL) – 194 lít, 2 cửa

4,550,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-185SGR (SJ-185S-GR / SJ185SGR) – 181 lít, 2 cửa

4,590,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ170SL (SJ-170-SL / SJ-170SL) – 165 lít, 2 cửa

4,600,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-170BL (SJ-170-BL / SJ170BL) – 165 lít, 2 cửa

4,630,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-167SGR (SJ-167S-GR / SJ167SGR) – 165 lít, 2 cửa

4,641,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ190SGR (SJ-190S-GR / SJ-190SGR ) – 181 lít, 2 cửa

4,690,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-167SSL (SJ-167S-SL / SJ167SSL) – 165 lít, 2 cửa

4,700,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-189DS (SJ-189-DS / SJ189DS) – 181 lít, 2 cửa, inverter

4,700,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-185SSL (SJ-185S-SL / SJ185SSL) – 181 lít, 2 cửa

4,750,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-196S-SC (SJ-196SSC / SJ196SSC) – 194 lít, 2 cửa

4,790,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-185PSL (SJ-185P-SL / SJ185PSL) – 180 lít, 2 cửa

4,790,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ188PHS (SJ-188P-HS / SJ-188PHS ) – 180 lít, 2 cửa

4,790,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-187SGR (SJ-187S-GR / SJ187SGR) – 180 lít, 2 cửa

4,800,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-190BL (SJ-190-BL) – 181 lít, 2 cửa, inverter

4,860,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ187PSL (SJ-187P-SL / SJ-187PSL ) – 181 lít, 2 cửa

4,880,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ190SBL (SJ-190S-BL / SJ-190SBL ) – 180 lít, 2 cửa

4,883,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-187GR (SJ-187-GR / SJ187GR) – 181 lít, 2 cửa

4,950,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-190GR (SJ-190-GR / SJ190GR) – 181 lít, 2 cửa

4,950,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-195SSL (SJ-195S-SL / SJ195SSL) – 194 lít, 2 cửa

4,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-S210E (SJS210E) – 196 lít, 2 cửa

4,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-225SBL (SJ225SBL) – 222 lít, 2 cửa

5,000,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-187SSL (SJ-187S-SL / SJ187SSL) – 181 lít, 2 cửa

5,120,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-187P – 180 lít, 2 cửa

5,190,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-188P – 180 lít, 2 cửa

5,190,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-316SSC (SJ316SSC / SJ-316S-SC) – 308 lit, 2 cửa

5,250,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-S210D-SL (SJS210DSL) – 196 lít, 2 cửa

5,300,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-225SSL (SJ-225S-SL / SJ225SSL) – 245 lít, 2 cửa

5,390,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-226SSC (SJ-226S-SC / SJ226SSC) – 222 lít, 2 cửa

5,390,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-275SSL (SJ-275S-SL / SJ275SSL) – 274 lít, 2 cửa

5,400,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ197PHS (SJ-197P-HS / SJ-197PHS ) – 194 lít, 2 cửa

5,450,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-S340E-SL (SJS340ESL) – 342 lít, 2 cửa, inverter

5,450,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-S240E (SJS240E) – 241 lít, 2 cửa

5,490,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ227PHS (SJ-227P-HS / SJ-227PHS ) – 222 lít, 2 cửa

5,499,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-195SSC – 194lit, 2 cửa

5,499,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-246SSC (SJ-246S-SC / SJ246SSC) – 245 lit, 2 cửa

5,699,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-S270E (BK/ SL/ PK) – 271 lít, 2 cửa

5,800,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-276S-SC (SJ276SSC / SJ-276SSC) – 274 lit, 2 cửa

5,899,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-BS30EVSL (SJ-BS30EV-SL)

6,000,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-245SBL (SJ-245S-BL / SJ245SBL) – 245 lít, 2 cửa

6,190,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-245SSL (SJ-245S-SL / SJ245SSL) – 245 lít, 2 cửa

6,200,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-S240D-SL (SJS240DSL) – 241 lít, 2 cửa

6,250,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-S270DSL (SJS270DSL) – 272 lít, 2 cửa

6,500,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-S310E-SL – 314 lít, 2 cửa

6,550,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-315SSL (SJ-315S-SL / SJ315SSL) – 274 lít, 2 cửa

6,590,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ346SSC (SJ-346S-SC / SJ-346SSC ) – 339 lít, 2 cửa

6,800,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-345SSL (SJ345SSL / SJ-345S-SL) – 339 lít, 2 cửa

6,850,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-BW30DVSL (SJ-BW30DV-SL) – 290 lít, 2 cửa

7,000,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-BW30DVBK (SJ-BW30DV-BK) – 290 lít, 2 cửa

7,000,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-S310D-SL (SJ-310D) – 287 lít, 2 cửa

7,090,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-315SBL (SJ-315S-BL / SJ315SBL) – 308 lít, 2 cửa

7,139,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-S340D-SL – 185 lít, 2 cửa

7,150,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-345SBL (SJ-345S-BL / SJ345SBL) – 339 lít, 2 cửa

7,650,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJP405MBK (SJ-P405M-BK / SJ-P405MBK ) – 400 lít, 2 cửa, inverter

7,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJP405MSL (SJ-P405M-SL / SJ-P405MSL ) – 400 lít, 2 cửa, inverter

7,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJP405GBK (SJ-P405G-BK / SJ-P405GBK) – 400 lít, 2 cửa, inverter

7,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJT435SL (SJ-T435-SL / SJ-T435SL ) – 431 lít, 2 cửa, inverter

8,190,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJT405SL (SJ-T405-SL / SJ-T405SL ) – 400 lít, 2 cửa, inverter

8,590,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-P435MSL (SJ-P435M-SL / SJP435MSL) – 431 lít, 2 cửa, inverter

8,790,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJP435MBK (SJ-P435M-BK / SJ-P435MBK) – 431 lít, 2 cửa

8,790,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJP405GSL (SJ-P405GSL / SJ-P405G-SL ) – 400 lít, 2 cửa, inverter

9,100,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-K47MK2SL – 413 lít, 2 cửa, inverter

9,390,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-P435GBK (SJ-P435G-BK / SJP435GBK ) – 431 lit, 2 cửa, inverter

9,900,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJP435GSL (SJ-P435G-SL / SJ-P435GSL ) – 431 lít, 2 cửa, inverter

9,900,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJT555SL (SJ-T555-SL / SJ-T555SL ) - 555 lít, 2 cửa, inverter

10,100,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-T605SL (SJ-T605-SL / SJT605SL ) – 596 lít, 2 cửa, inverter

10,590,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-P585GBK (SJ-P585G-BK / SJP585GBK) – 854 lít, 2 cửa, inverter

10,700,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-P585GSL (SJ-P585G-SL / SJP585GSL) – 584 lít, 2 cửa, inverter

10,700,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJP585MSL (SJ-P585M-SL / SJ-P585MSL ) – 585 lít, 2 cửa, inverter

10,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJP585MBK (SJ-P585M-BK / SJ-P585MBK ) – 584 lit, 2 cửa, inverter

10,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJP625MSL (SJ-P625M-SL / SJ-P625MSL) – 625 lít, 2 cửa, inverter

11,800,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJP625MBK (SJ-P625M-BK / SJ-P625MBK ) – 625 lít, 2 cửa, inverter

11,800,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-P625GSL (SJ-P625G-SL / SJP625GSL) – 626 lit, 2 cửa, inveter

12,890,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-P625GBK (SJ-P625G-BK / SJP625GBK ) – 625 lít, 2 cửa, inverter

12,900,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-WS355VNHS – 369 lít, 2 cửa, inverter

15,700,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJFB74VSL (SJ-FB74V-SL / SJ-FB74VSL ) – 556 lít, 4 cửa,

17,490,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJFP74VSL (SJ-FP74V-SL / SJ-FP74VSL ) – 556 lít, 4 cửa,

19,900,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJFP74VBK (SJ-FP74V-BK / SJ-FP74VBK ) – 556 lít, 4 cửa, inverter

19,900,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-F70PV (SJF70PV) – 573 lít, 4 cửa, inverter

20,273,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-FB74V-BK

20,500,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-F75PV – 625 lít, 4 cửa

21,046,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-F70RV (SJ- F70RV-SL / SJF70RVSL) – 573 lít, 4 cửa, inverter

21,500,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-F70PC – 573 lít, 4 cửa, inverter

22,900,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-F70PS (SJ F70PSSL) – 573 lít, 2 cửa, inverter

23,500,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-F75RV – 625 lít, 4 cửa, inverter

23,900,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJF75RVSL (SJ-F75RV-SL / SJ-F75RVSL ) – 605 lít, 4 cửa, inverter

23,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJFP79VBK (SJ-FP79V-BK / SJ-FP79VBK) – 605 lít ,4 cửa, inverter

24,900,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJFP79VSL (SJ-FP79V-SL / SJ-FP79VSL ) – 605 lít, 4 cửa, inverter

25,400,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-F75PS – 625 lít, 4 cửa, inverter

25,790,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-F78BK – 625 lít, 4 cửa, inverter

25,800,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJF78SPBK (SJ-F78SPBK / SJ-F78SP-BK ) – 625 lít, 4 cửa, inveter

26,000,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJF78SPSL (SJ-F78SPSL / SJ-F78SP-SL) – 625 lít, 4 cửa, inverter

26,100,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-F75PSSL – 625 lít, 4 cửa, inverter

26,850,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-75PVSL – 625 lít, 4 cửa

26,900,000

So sánh giá

Tủ lạnh Sharp SJ-FS79V (SL / BK) – 600 lít, 4 cửa, inverter

27,900,000

So sánh giá

Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam


O.N

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply