Bảng giá các dòng tủ lạnh LG trên thị trường cập nhật tháng 4/2015 | Blog Điện máy Thành Đô

Bảng giá các dòng tủ lạnh LG trên thị trường cập nhật tháng 4/2015


Bảng giá các dòng tủ lạnh LG trên thị trường cập nhật 4/2015

Tên tủ lạnh

Giá

(VNĐ)

Xem thêm

Tủ lạnh LG GN-235PG (GN235PG) – 235 lít, 2 cửa

3,790,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-155PG (GN155PG) – 150 lít, 2 cửa, Inverter

3,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-V185V – 185 lít, 2 cửa

4,180,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-U222RT (GNU222RT) – 181 lít, 2 cửa

4,263,600

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-U222RG (GNU222RG) – 181 lít, 2 cửa

4,263,600

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-155SS (GN155SS) – 150 lít, 2 cửa

4,400,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-185SS (GN185SS) – 185 lít, 2 cửa

4,600,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-185PP (GN185PP) – 185 lít, 2 cửa

4,850,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-205PP (GN205PP) – 205 lít, 2 cửa

4,850,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-205MG (GN205MG) – 205 lít, 2 cửa, Inverter

4,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-V235V – 235 lít, 2 cửa

5,050,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-185MG (GN185MG) – 193 lít, 2 cửa, Inverter

5,150,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-185PG (GN185PG) – 185 lít, 2 cửa

5,190,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-205PG (GN205PG) – 205 lít, 2 cửa, Inverter

5,250,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-255VS (GN-255VS) – 255 lít, 2 cửa

5,329,500

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-205SS (GN205SS) – 205 lít, 2 cửa, Inverter

5,499,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-V255V – 255 lít, 1 cửa

5,580,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-B202PS (GN-B202BS) – 205 lít, 2 cánh, ngăn đá trên

5,650,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG Inverter GN-L202PS – 205 lít, 2 cánh

5,690,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GRL202PS (GR-L202PS) – 205 lít, 2 cửa, Inverter

5,690,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GRL202BS (GR-L202BS) – 205 lít, 2 cửa, Inverter

5,690,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-235SS (GN-235SS) – 235 lít, 2 cửa

5,800,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-255SS (GN-255SS) – 255 lít, 2 cửa

6,030,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-255PG (GN255PG) – 255 lít, 2 cửa

6,150,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GNL222BS (GN-L222BS) – 210 lít, 2 cửa, Inverter

6,250,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GNL222PS (L222BF/ L222BS) – 225 lít, 2 cánh

6,250,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GNL222PS (GN-L222PS) – 210 lít, 2 cửa, Inverter

6,290,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-C402S (GRC402S) – 346 lít, 2 cửa

6,399,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-255MG – 255 lít, 2 cửa

6,490,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GNL202BS – 205L Omega 9

6,590,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-255PP (GN-255PP) – 255 lít, 2 cửa

6,650,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-L222BF (GNL222BF) – 210 lít, 2 cửa, Inverter

6,700,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-M362S (GRM362S) – 306 lít, 2 cửa

6,897,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-S362PG (GRS362PG) – 306 lít, 2 cửa

6,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-M402W (GRM402W) – 337 lít, 2 cửa

7,064,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-S362S 306L, 2 cánh, ngăn đá trên

7,150,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-L272BF (L272BS) – 272 lít, 2 cánh, màu trắng vân hoa

7,250,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-C362S (GRC362S) – 315 lít, 2 cửa

7,250,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-L272BS (GNL272BS) – 272 lít, 2 cửa, Inverter

7,250,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-S402S (GRS402SS) – 337 lít, 2 cửa

7,252,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-L272BF (GNL272BF) – 272 lít, 2 cửa, Inverter

7,380,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-S402S – 337 lít, 2 cửa

7,670,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-S402PG (GRS402PG) – 337 lít, 2 cửa

7,690,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-C362MG (GRC362MG) – 306 lít, 2 cửa

7,800,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-S402NW (GRS402NW) – 337 lít, 2 cửa

8,025,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-L352MG (L352S) – 288 lít, 2 cánh, màu trắng vân hoa

8,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-S502NW (GRS502NW) – 413 lít, 2 cửa

9,250,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-M572S – 449 lít, 2 cửa

9,467,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GRL392MG (GR-L392MG) – 318 lít, 2 cánh, màu trắng vân hoa

9,500,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GRD502TK (GR-D502TK) – 407 lít, 2 cửa

9,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-S502PG (GRS502PG) – 413 lít, 2 cửa

9,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-M572NW (GRM572NW) – 449 lít, 2 cửa

10,090,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-M612S (GRM612S) – 486 lít, 2 cửa

10,199,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GRC572MG (GR-C572MG) – 454 lít, 2 cửa

10,290,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GRG602G (GR-G602G) – 515 lít, 2 cửa

10,940,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-S572PG (GRS572PG) – 449 lít, 2 cửa

10,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GN-G602PG – 520 lít, 2 cửa

10,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GRG702G (GR-G702G) – 546 lít, 2 cửa

11,350,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-M612NW (GRM612NW) – 486 lít, 2 cửa

11,495,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-B217CLC (GRB217CLC) – 537 lít, Side by side

11,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GRG702W (GR-G702W) – 546 lít, 2 cửa

13,350,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-L602S – 458 lít, 2 cánh, màu bạc

13,400,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-M722P – 594 lít, 2 cửa

14,964,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-B217CPC – 537 lít, 2 cửa

15,180,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-B217BSJ (GRB217BSJ) – 528 lít, Side by side

16,950,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-R217WPC – 571 lít, 2 cửa

17,600,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-B227BSJ (GRB227BSJ) – 528 lít,2 cửa, Inverter

18,200,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-B217BPJ (GRB217BPJ) – 528 Lít, 2 cửa

18,790,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-R217BPJ (GRR217BPJ) – 511 lít, 2 cửa

19,500,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-R227BPJ (GRR227BPJ) – 581 lít, 2 cửa, Inverter

23,900,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-P217SS – 506 lít, 2 cửa

25,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-P217BPN (GRP217BPN) – 506 lít, 2 cửa

26,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-P217BPN (GRP217BPN) – 506 lít, 2 cánh

26,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-P227BSN (GRP227BSN) – 567 lít, 2 cửa, Inverter

26,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-R267LS (GRR267LS) – 679 lít, 2 cửa, Inverter

28,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-P217BSN (GRP217BSN) – 506 lít, Inverter

29,200,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-P217BSF (GRP217BSF) – 506 lít, 2 cửa

29,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-P227BPN (GRP227BPN) – 567 lít, 2 cửa, Inverter

29,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-C217LGJS (GRC217LGJS) – 583 lít, 2 cửa

30,388,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-B207RDQ – 583 lít, 2 cửa

31,015,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-P217WPF – 568 lít, 2 cửa

31,078,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-P217BPF (GRP217BPF) – 506 lít, 2 cửa

31,182,000

So sánh giá

Tủ lạnh SBS LG GR-R267LGK – 679 lít

38,900,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-P267LSN (GRP267LSN) – 614 lít, 3 cửa, Inverter

38,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-P227ZDB – 612 lít, 2 cửa

42,090,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-P267LGN (GRP267LGN) – 614 lít, 2 cửa

47,900,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-P267PGN (GRP267PGN) – 762 lít, 2 cửa, Inverter

48,000,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-P267LGS (GRP267LGS) – 614 lít, 2 cửa, Inverter

54,990,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GRJ317WSBN (GR-J317WSBN) – 803 lít, 4 cửa, Inverter

55,000,000

So sánh giá

Tủ lạnh LG GR-P247JHM – 506 lít, 2 c

62,198,400

So sánh giá

Nguồn: Websosanh.vn


Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam


O.N

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply